موارد مرتبط: فیس بوک پیش روبات

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است