موارد مرتبط: متخصص مغز و اعصاب خانم ارومیه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است