موارد مرتبط: مجتمع آموزشی فردوسی تفلیس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است