موارد مرتبط: مرکز تخصصی بادی زون

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است