موارد مرتبط: مرکز تخصصی تعمیرات تلویزیون مشهد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است