موارد مرتبط: مرکز تصویربرداری پزشکی آراد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است