موارد مرتبط: مرکز توانبخشی ماهان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است