موارد مرتبط: مرکز خیریه توانبخشی سینا تفرش

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است