موارد مرتبط: مرکز خیریه معلولین وحدت

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است