موارد مرتبط: مرکز سالمندان فرمانیه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است