موارد مرتبط: مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است