موارد مرتبط: مرکز سونوگرافی دکتر هاشمی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است