موارد مرتبط: مرکز فرش های ایرانی در ابوظبی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است