موارد مرتبط: مرکز فوق تخصصی شنوایی نسیم قیطریه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است