موارد مرتبط: مرکز فوق تخصصی چشم پزشکی رازی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است