موارد مرتبط: مرکز پرستاری مراقبتی سلامت اول

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است