موارد مرتبط: مرکز پزشکی در تفلیس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است