موارد مرتبط: مرکز چاپ و تبلیغات مالزی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است