موارد مرتبط: مرکز یادگیری CTC در تفلیس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است