موارد مرتبط: مزون ناجرام

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است