موارد مرتبط: مسابقه عصرجدید

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است