موارد مرتبط: مستر کافی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است