موارد مرتبط: مشاوراملاک حمیدرضا صفی پور تورنتو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است