موارد مرتبط: مشاوره، فروش و نصب سیستم های مکانیزه ی فروشگاهی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است