موارد مرتبط: مطالعات ژئوفیزیک بزرگراه نواب

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است