موارد مرتبط: معاوضه دو واحد آپارتمان در نیرو هوایی با بزرگتر

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است