موارد مرتبط: معاوضه مغازه با ویلا شمال

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است