موارد مرتبط: معاوضه و ساخت پمپ بنزین

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است