موارد مرتبط: معرفی سیستم آموزشی شرکت نرم افزار حسابداری پاد

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است