موارد مرتبط: مواد اولیه ی سیم وکابل

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است