موارد مرتبط: موتورهای دیزلی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است