موارد مرتبط: موتور یخچال نیسان ی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است