موارد مرتبط: موتور یخچال نیسان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است