موارد مرتبط: موریتانی

بهمن 25
اماکن تفریحی موریتانی

اماکن تفریحی موریتانی چشم صحرا در موریتانی ریچت در موریتانی. این منطقه به قطر 30…

بهمن 18
شهرهای موریتانی

شهرهای موریتانی موریتانی یازدهمین کشور بزرگ آفریقا و کشوری است در شمال غربی آفریقا به…

بهمن 18
اطلاعات عمومی موریتانی

اطلاعات عمومی موریتانی موریتانی یا جمهوری اسلامی موریتانی کشوری در شمال غربی آفریقا به…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است