موارد مرتبط: موزه هنر رسانه Multimedia در مسکو

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است