موارد مرتبط: موسسه آموزشی ستاره ایرانیان استانبول

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است