موارد مرتبط: موسسه آموزشی kurde در پاریس

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است