موارد مرتبط: موسسه آیت الله خویی در مونترال

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است