موارد مرتبط: موسسه اعتباری کوثر

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است