موارد مرتبط: موسسه امام خمینی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است