موارد مرتبط: موسسه تحقیقات و توسعه شترمرغ ایران

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است