موارد مرتبط: موسسه خیریه نورا

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است