موارد مرتبط: موسسه خیریه پیام امید

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است