موارد مرتبط: موسسه خیریه

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است