موارد مرتبط: موسسه زبان KediCa در استانبول

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است