موارد مرتبط: موسسه مالی و ارزی حافظ

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است