موارد مرتبط: موسسه پرستاری سپید

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است