موارد مرتبط: مومباسا

بهمن 25
شهر مومباسا در کنیا

مهم ترین شهر کنیا از لحاظ گردشگری، شهر مومباسا می باشد که در کرانه اقیانوس هند قرار…

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است