موارد مرتبط: میز و صندلی مراسم عقد و عروسی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است