موارد مرتبط: میناسا

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است